Přesun Apple Watch na nový iPhone

Již několikrát jsem potřeboval obnovit párování Apple Watch s iPhonem. Především z důvodu upgrade iPhonu. Po nastavení jsem si bohužel všiml, že jsem přišel o veškerou nasbíranou aktivitu daného dne. Protože jsem závislý na uzavírání kroužků a plnění výzev, docela mě to naštvalo. Hledal jsem tedy cestu, jak tomuto předejít. Řešení, nebo spíše workaround se ukázalo docela jednoduché.  


Ve zkratce. Zrušení párování hodinek na starém telefonu je potřeba udělat večer po uzavření všech kroužků a kýžených aktivit. Opětovné spárování na novém iPhonu je pak třeba provést druhý den ráno před veškerými aktivitami.

  1. Vše aktualizovat na poslední verze
  2. Zrušit spárování Apple Watch na starém iPhonu. Tím se vytvoří poslední záloha hodinek TUTO OPERACI PROVÁDĚT VEČER po uzavření všech kroužků a aktivit
  3. Obnovit zálohu iOS do nového iPhone - nejlépe hned po předchozím kroku, aby se vše stihlo ze zálohy obnovit
  4. Provést spárování s Apple Watch s obnovou zálohy TUTO OPERACI PROVÁDĚT NÁSLEDUJÍCÍ RÁNO před začátkem veškerých aktivit a cvičení

Podobně je třeba postupovat i v případě výměny Apple Watch, pokud není možné mít staré i nové hodinky spárované současně.